KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

1.Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

2. Veri Sorumlusu

Fuudy.co Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Fuudy.co”)  tarafından kişisel verileriniz Kanun uyarınca işlenmektedir. Siz üyelerimize ve/veya üye adaylarımıza bu kapsamda veri işleme süreçlerine dair bilgileri veriyoruz. Süreçlerin değişmesi halinde, değişen süreçlere ilişkin aydınlatma yapılacaktır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Site veya Uygulama üzerinden işlemleriniz, üyeliğiniz veya alışverişleriniz ile, Site veya Uygulama üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya elektronik sistemler vasıtası ile alınan Elektronik Ticari İletişim İzniniz çerçevesinde işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Fuudy.co olarak kişisel verilerinizi Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde yer alan hukuki yükümlülüklere uygun olarak;

aktarıyoruz.

5. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Fuddy.co’ya başvurarak,

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak  Fuudy.co’nun  söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresi olan destek@fuudy.co e-posta adresine  Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan,  KEP adresi üzerinden veya Fuudy.co’nun  aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

 

Adres: Esentepe Mahallesi Talat Paşa Caddesi No:5/1 Şişli/İstanbul

Telefon: 0850 272 00 34