KULLANIM KOŞULLARI 

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşulları’nın  https://fuudy.co/ sitesini ve Fuudy mobil uygulamasını kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen https://fuudy.co/ sitesini ve Fuudy mobil uygulamasını kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. İşbu Kullanım Koşulları üye olunmadan verilen siparişler için uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

1.TARAFLAR

1.1.Fuudy mobil uygulaması/uygulamaları (“Fuudy Platformları/Sistemleri”) üzerinden çeşitli hizmetleri veren Esentepe Mahallesi Talat Paşa Caddesi 5/1 Şişli İstanbul adresinde mukim Fuudy Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik Anonim Şirketi (“Fuudy”).

1.2.Fuudy Platformlarına sistem üzerinden üye olarak mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi (“Kullanıcı/ Üye”).

 

2.KONU VE HİZMETLER

2.1.İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu kullanıcıya Fuudy Platformları üzerinden sunulacak hizmetlerden yararlanma şartları ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2.Fuudy, kullanıcılara mobil uygulamalardan veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan yemek, market ürünü vb. gibi ürünleri sipariş verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunmaktadır.

2.3.Fuudy üye işyerleri ile kullanıcılar arasında aracılık faaliyeti yürüten dijital bir platformdur. Üye işyerlerine ait ürünleri kullanıcılar ile buluşturarak aracı hizmet sağlayıcı olarak görevini ifa etmektedir. Ancak bazı hallerde Fuudy Platformları kendine ait ürün ve hizmetlerin sağlayıcısı konumunda da olabilmektedir

 

3.KULLANICI SİSTEMİ 

3.1.Fuudy Platformlarına, üye ol alanındaki ilgili bilgiler doldurularak, sağlanan sosyal medya ağları veya Apple vb. gibi hesaplar aracılığıyla işbu Kullanım Koşulları kapsamında üye olunabilinilmektedir. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu Sözleşme’de tanımlanan kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz. Kullanıcı, üyelik süresince Fuudy ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında her bir siparişte de Kullanım Koşullarında yer alan şartlar nezdinde sipariş verilebilmektedir. 

3.2.Her kullanıcının, Fuudy Platformlarına kayıt olabilmesi ve sisteme erişebilmesi için bir e-posta adresi ve/veya telefon numarası ve kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye ihtiyacı vardır. Sosyal medya hesabı veya belirtilen diğer hesapları ile erişimlerde giriş yap adımları takip edilmelidir. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde sistem üzerinden talep edilmesi üzerine kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine/telefon numarasına yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Fuudy şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

3.3.Fuudy, kayıtlı eposta adresi/telefon numarası ve şifre kullanılarak Fuudy Platformlarına giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamındaki kullanıcı olduğunu varsaymakta olup, Fuudy’nin yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.4.Kullanıcı, Platforma üyelik aşamasında Fuudy tarafından yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine e-hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verilmesine ilişkin tercihini belirleyebilir.  Kullanıcıya iletilen sipariş onayına ilişkin bildirimler ticari ileti olarak kabul edilmemektedir.

3.5.Fuudy’nin aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

3.6.Fuudy, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan verileri anonimleştirerek raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

 

4.KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Kullanıcı üyelik esnasında doldurduğu bilgilerin doğru olduğunu, kayıtlı telefon numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.Kullanıcının üye olurken vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile Fuudy’nin uğrayacağı her türlü zarar için zararı kullanıcıya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı bulunmakta olup Fuudy’nin bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacaktır. 

4.3.Fuudy servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Fuudy sorumlu değildir.

4.4.Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Fuudy üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmamaktadır. Kullanıcı, Fuudy vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini ve bu halde Fuudy’nin maruz kalabileceği tüm zararları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.5.Kullanıcı diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların Fuudy sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını, bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Fuudy’den izin almadan Fuudy servislerini ticari amaçla veya reklam amacıyla kullanmamayı, kurallara ve Kullanım Koşulları’na aykırı davrandığı takdirde Fuudy’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6.Kullanıcı, Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında, hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyebileceğini, Fuudy tarafından teslim edilecek siparişlerde siparişin ulaştırılabilmesi için belirlenen hizmet bedelinin kullanıcı tarafından karşılanabileceğini, hizmet bedelinin değişkenlik gösterebileceğini, siparişlerinin üye işyerlerinin belirlediği ek hüküm ve koşullara tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.Kullanıcı Fuudy’de yer alan fiyatların üye işyerlerinin başka yerlerde (başka platformlarda, kendi menülerinde, web sitelerinde vb.) sunulan fiyatlarından farklı olabileceğini kabul eder. 

4.8.Kullanıcı, Fuudy Platformları üzerinden verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 

5.FUUDY YETKİLERİ

5.1.Fuudy, Fuudy Platformlarında herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.2.Fuudy, Fuudy Platformlarının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kullanıcının talebi halinde sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.3.Fuudy güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, online ödeme için sunduğu ek özellikleri kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Fuudy’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.           

5.4.Fuudy Platformlarındaki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Fuudy ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Fuudy üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

5.5.Ürünlerin Fuudy sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Fuudy sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Fuudy sistemindeki üye işyerlerine aittir.

5.6.Fuudy Platformlarında satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Fuudy gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Fuudy sorumlu değildir.

5.7.Fuudy kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

5.8.Fuudy, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5.9.Dilediğiniz zaman Fuudy üyeliğinizi sonlandırmayı talep edebilirsiniz. Bu durumda sistemin uygunluğuna göre sistem üzerinden kendiniz üyeliğinizi silebilirsiniz. Bununla birlikte Fuudy tarafından hesabınızın üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, hesabınızın kötüye kullanıldığının tespit edilmesi, hukuka, ahlaka ve işbu Sözleşme koşullarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde Fuudy’nin hesabınızı kapatma, askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır.

5.10.Fuudy’e siparişinize ilişkin ekstra bir talep iletmeniz halinde fuudy talebinizi yerine getirmek için (Fuudy’nin sorumluluğunda olan hallerde) makul ölçüde çaba gösterecektir. Ancak, talebinizin ölçülü, yerine getirebilir, Fuudy prosedürlerine uygun olmaması halinde Fuudy’nin talebinizi yerine getirmeme hakkı saklıdır. Bu durumlarda siparişinizin iptal/değişim gibi hallerinden Fuudy sorumlu olmayacaktır.

5.11.Fuudy sağladığı hizmet gereğince aracı hizmet sağlayıcı konumunda olması sebebiyle ürünlerin içerikleri hakkında bilgilerin iletilmesi tamamen üye işyerlerinin sorumluluğundadır. Bu bakımdan Fuudy’nin alerjen ürünlere ilişkin bildirim yapma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Üye işyerleri tarafından sağlanan ürünlerin alerjen madde içermediğini Fuudy garanti etmemektedir.

5.12.Fuudy, kullanıcılar tarafından iletilen şikayetlerde şikayete konu siparişe ilişkin şikayeti gösterir fotoğraf talep edebilecektir.

5.13.Fuudy kullanıcılarına Fuudy siparişlerinde kullanılmak üzere kupon tanımlaması yapabilecektir. Ayrıca indirim ve promosyon sunma hakkı da saklıdır. Kuponlar geçerlilik sürelerine ve kullanım şartlarına tabi olabilirler. Fuudy önceden haber vermeksizin herhangi bir kuponun kullanımını geçersiz kılma, sonlandırma, koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kuponların kullanılabileceği üye işyerlerinin kapsamı Fuudy tarafından belirlenebilecektir.

5.14.Fuudy tarafından, kullanıcılara siparişin doğrudan siparişin oluşturulduğu üye işyerinden alınmasına ilişkin olanak tanınabilecektir. Bu durumda üye işyeri tarafından yaşanan gecikmelerden, ürünlerin hasar görmesinden, ürünlerin kalitesinden ve benzeri hallerden Fuudy sorumlu olmayacaktır.

 

6.ÖDEME

6.1.Kullanıcı, Fuudy Platformu üzerinden verdiği siparişin ücretini, Fuudy Platformundan   ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtiği şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcı ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri, çeşitli ödeme fonksiyonları vasıtasıyla anında online ödeme ile de yapabilir.

6.2.Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.3.Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Fuudy tarafından değil siparişi alan üye işyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Fuudy, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına kullanıcıdan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

6.4.Kullanıcı, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Fuudy’e yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

6.5.Kullanıcılar Fuudy tarafından kendilerine teslim edilecek olan ve online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen siparişlerde, Fuudy, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyeri nam ve hesabına kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

6.6.Fuudy kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ek ödeme yöntemleri sunma ve/veya mevcut ödeme yöntemlerini kaldırma hakkını saklı tutar.

6.7.Kullanıcı, Fuudy’den vereceği siparişleri daha kolay ve hızlı verebilmek adına kredi kartı bilgilerinin saklanmasına onay verebilir. Bu durumda kullanıcının kredi kartı bilgileri üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıların altyapısında saklanacaktır.

6.8.Kullanıcı, Fuudy’nin çalıştığı üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları ve ödeme yapan kredi kartı kuruluşlarının yapmış olduğu promosyonlar,indirimler veya özel hizmetler bakımından Fuudy’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını , bu sorumluluğun ilgili banka, kart sağlayıcı veya üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıda olduğunu kabul eder. 

 

7.ÜRÜN TESLİMATI

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Fuudy Platformlarında seçtiği ilgili adreste bulunamaz ise (kullanıcı tarafından hatalı adres bilgisi verilmesi de dahil olmak üzere) kullanıcının siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durumda kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

8.ÜCRET İADESİ

8.1.Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak aşağıdaki hallerde yapılabilecektir:

8.1.1.Kullanıcı adresinin sipariş verilen üye işyerinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

8.1.2.Siparişin ilgili üye işyerine iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

8.1.3.Üye işyeri tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen üye işyerinin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;

8.1.4.Siparişin bir kısmının veya tamamının üye işyerinde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

8.1.5.Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye işyerinin onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali;

8.1.6.Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili üye işyerinin onayı üzerine yapılan iptal.

8.2.İptale konu siparişe ilişkin ilgili üye işyeri tarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili üye işyeri görevlisine fiş/faturanın iadesi gerekmektedir.     

8.3.Fuudy, yalnızca Kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

8.4.Fuudy, aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

9.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1.Fuudy Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Fuudy tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Fuudy’nin mülkiyetindedir.

9.2.Kullanıcı, Fuudy veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Fuudy’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

9.3.Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya Fuudy’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Fuudy’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9.4.Kullanıcı, Fuudy Platformu veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Fuudy’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Fuudy’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Fuudy üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul etmektedir.

9.5.Kullanıcı, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul etmektedir.

9.6.Fuudy’de yer alan ürünlere ilişkin görseller açıklama amaçlı olup gerçeklerinden farklılık gösterebilecektir.

9.7.Kullanıcının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Fuudy sistemi içinde Fuudy tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Fuudy’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

 

10.BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Fuudy Platformlarında kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle veri mevzuatına uygun şekilde saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Fuudy Platformlarında saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 

11.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

11.1.İşbu sözleşmenin yorumunda ve/veya işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, -sözleşmeye herhangi bir şekilde yabancılık unsuru dahil olsa dahi Kanunlar İhtilafı Kurallarına gidilmeksizin-, doğrudan Türk Hukuku uygulanacaktır.

11.2.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

12.MÜCBİR SEBEP

Taraflar, öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve Sözleşme’den doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Kullanım Koşulları hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi Kullanım Koşullarının feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi mücbir sebebin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır.

 

13.YÜRÜRLÜK 

İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının Fuudy’e üye olmasından itibaren yürürlüğe girerek kullanıcının üyeliği devam edene kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.